Czytaj więcej"/> Drukuj
Literaturoznawstwo jest nauką o literaturze. Przedmiotem badań tej dyscypliny humanistycznej są wszelkie zjawiska literackie: pisarze i ich twórczość, powstawanie i rozwój prądów literackich, procesy rozwojowe literatury. Podstawowe działy literaturoznawstwa to historia literatury, teoria literatury i metodologia badań literackich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 03:49:09