Czytaj więcej"/> Drukuj

Okres wedyjski (do VI w. p.n.e.)

- teksty z grupy śruti („objawienie”, dosłownie „to, co usłyszane”)

Okres epicki (VI w. p.n.e. - ?)

- teksty z grupy smryti („tradycja”, dosłownie „to, co zapamiętane”)

Okres klasyczny (I w. n.e. - XII w. n.e.)

- kawja (literatura piękna)
I. śrawjakawja (liryka i epika)
1. padjakawja - dzieła metryczne
  A. laghukawja - utwory krótkie
   muktaka - najkrótsza forma (pojedyncza strofa); zwykle liryka miłosna
  Najbardziej znani przedstawiciele gatunku i ich dzieła 
  * Bhartryhari - Śatakatraya
  * Amaru - Amaruśataka

   sanghata - seria strof
  Najbardziej znani przedstawiciele gatunku i ich dzieła 
  * Bilhana - Ćaurapańćasika
  * autor nieznany - Rytusanhara

   khandakawja - krótki poemat
  Najbardziej znani przedstawiciele gatunku i ich dzieła 
  * Kalidasa - Meghaduta (Obłok posłańcem)
  * Dźajadewa - Gitagowinda (Pieśń o Krysznie pasterzu)

  B. mahakawja - rozbudowany poemat
 Najbardziej znani przedstawiciele gatunku i ich dzieła 
 *Aśwaghosza - Buddhaćarita (Żywot Buddy)
 *Kalidasa - Kumarasambhawa (Narodziny Kumary); Raghuwanśa
 * Bharawi - Kiratardźunija
 * Magha - Śiśupalawadha

2. gadjakawja - dzieła prozą
Najbardziej znani przedstawiciele gatunku i ich dzieła 
* Gunadhja - Bryhatkatha (zbiór bajek)

II. dryśjakawja - dramat
Najbardziej znani przedstawiciele gatunku i ich dzieła:
3. miśrakawja - dzieła mieszane z pogranicza liryki, epiki i dramatu

Inne dzieła

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 17:55:46