Czytaj więcej"/> Drukuj
Literatura to wszystkie dzieła artystyczne zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.
Literaturę zachodnią dzieli się zwykle na trzy rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat. Podział ten niekoniecznie znajduje zastosowanie poza tym kręgiem. Stosuje się też podział na epoki i style literackie, co również nie zawsze się sprawdza w przypadku literatury niezachodniej.
Dzieje literatury niektórych krajów, kręgów kulturowych i epok:


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 05:20:08