Czytaj więcej"/> Drukuj
{{Język| kolor=ccccff| nazwa oryginalna=Lietuvių| kraj, region1=Litwa, Białoruś, Polska i inne| liczba=4 miliony| pozycja=(poza pierwszą 100.)| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki bałtyckie
**Język litewski| rodzaj=łaciński| kraj, region2=Litwa, jeden z urzędowych w Unii Europejskiej| agencja=?| iso1=lt| iso2=lit| sil=LIT| kod=lt| przymiotnik=Litewska| język=Litewski|przymiotnik2=litewskiego }}
Język litewski (lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, którym posługuje się ok. 3,3 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
Jako osobny język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich zaczął się rozwijąc w VII w.n.e. Jako język pisany pojawił się dopiero w XVI w. Współczesna forma języka litewskiego ukształtowała się na przełomie XIX-XX ww.
Wyróżnia się dwa główne zespoły dialektów: żmudzki i auksztocki.

Alfabet

Alfabet litewski składa się z 32 liter. Są to:
a ą b c č d e ę ė f g h i į y j k l m n o p r s š t u ų ū v z ž
ą ę į ų oznaczają dawne samogłoski nosowe, które obecnie czyta się długo. Spółgłoski č š ž są odpowiednikami naszych cz, sz ż. Do końca XIX wieku zapisywano je jak po polsku, później wprowadzono obecne litery (zapożyczone z języka czeskiego). Samogłoski ū i y oznaczają długie u i i. Litera ė to tzw. wąskie e (e siauroji) - oznacza dźwięk z grubsza pośredni między i a e.

Gramatyka

Gramatyka języka litewskiego jest dość skomplikowana ale regularna. Wyróżnia się 7 przypadków (lit. linksniai): vardininkas (mianownik), kilmininkas (dopełniacz), naudininkas (celownik), galininkas (biernik), įnagininkas (narzędnik), vietininkas (miejscownik) i šauksmininkas (wołacz). Istnieją 4 czasy (teraźniejszy, przyszły, przeszły i przeszły wielokrotny). Język litewski wyróżnia się bogactwem imiesłowów, których jest kilkanaście. Akcent jest ruchomy i swobodny, co oznacza, że może padać na każdą sylabę w wyrazie oraz że zmienia swoją pozycję przy odmianie wyrazu.
Język litewski jest bardzo interesujący dla językoznawców, gdyż podobnie jak język łotewski, zachował wiele archaicznych cech indoeuropejskich. Duży wpływ na ten język wywarł język polski.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 08:30:05