Czytaj więcej"/> Drukuj
Liryka - jeden z trzech głównych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki). Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, odznaczającej się subiektywizmem, podporządkowanej funkcji ekspresywnej języka. Centralnym elementem utworu lirycznego jest tzw. podmiot liryczny.

Podział ze względu na sposób wypowiedzi podmiotu lirycznego

Podział liryki ze względu na typy wyrażanych przeżyć (tematyka)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 15:07:39