Czytaj więcej"/> Drukuj
Linia brzegowa - linia zetknięcia się powierzchni wody w zbiorniku lub cieku wodnym z powierzchnią lądu. Ponieważ występują wahania poziomu wody w zbiorniku (np. spowodowane pływami), przebieg linii brzegowej ulega zmianie - stąd też przyjmuje się (np. na mapach) linię brzegową umowną odpowiadającą średniemu poziomowi wody.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 18:25:11