Czytaj więcej"/> Drukuj

Liga Polskich Rodzin, LPR, partia polityczna powstała w kwietniu 2001 roku. LPR zjednoczyła szereg partii katolicko-narodowych, takich jak: Stronnictwo Narodowe, Porozumienie Polskie, Ruch Katolicko-Narodowy, Przymierze dla Polski.
W stworzeniu partii pomocne było istnienie takich organizacji jak Młodzież Wszechpolska (odtworzona w roku 1989 przez obecnego lidera LPR - Romana Giertycha, obecnie młodzieżówka LPR), Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe i Radio Maryja.

Program polityczny

Główne założenia programowe to sprzeciw wobec sprzedaży własności polskiej cudzoziemcom, rezygnacja z udziału w Unii Europejskiej na rzecz poszerzenia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją lub współpracy z krajami UE na równych prawach i warunkach. W sferze obyczajowej i kulturowej partia ma charakter konserwatywny, akcentując tradycję katolicką.Gospodarczo jest nastawiona wolnorynkowo z zasadą ochrony i rozwoju polskiego kapitału.

Struktura i działacze

Prezes Zarządu Głównego LPR: Marek Kotlinowski
Przewodniczący Rady Politycznej LPR: Zygmunt Wrzodak
Przewodniczący Kongresu LPR: Roman Giertych (jednocześnie przewodniczący Klubu Parlamentarnego LPR, obecnie wiceprzewodniczący komisji śledczej do spraw Orlenu)

Historia LPR

W wyborach w 2001 roku LPR (z jej list startował także ROP) uzyskała 7,87% głosów i 38 mandatów poselskich.
Do wyborów samorządowych w 2002 roku LPR poszła podzielona: większość partii wraz komitetem Kazimierza Kapery "Rodzina-Ojczyzna" utworzyła komitet LPR; natomiast grupa Antoniego Macierewicza razem z ZChN i ROP wystartowała w ramach komitetu "Razem Polsce". W kampanii referendalnej w 2003 roku opowiadała się przeciwko akcesji Polski do Unii Europejskiej. W roku 2003 odeszło z klubu parlamentarnego LPR kilku polityków, m.in.: Antoni Macierewicz (utworzył koło poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego), Jan Łopuszański (Porozumienie Polskie) oraz Gabriel Janowski (został posłem niezrzeszonym). W 2004 r. grupa kolejnych 4 posłów odeszła z klubu LPR i utworzyła koło poselskie Dom Ojczysty. W roku 2004 w wyborach do Parlamentu Europejskiego Liga uzyskała 15,92% głosów i 10 mandatów eurodeputowanych. Na forum europarlamentu działa we frakcji uniosceptyków Niepodległość i Demokracja. Ze stronnictwem związany jest tygodnik "Nowa Myśl Polska" oraz miesięcznik "Racja Polska"

Klub Parlamentarny LPR

poseł, okręg wyborczy

Senatorowie RP

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 10:13:11