Czytaj więcej"/> Drukuj
Liczba to podstawowe pojęcie matematyki, które kształtowało się i rozwijało wraz z rozwojem cywilizacji i kultury. W pierwotnym znaczeniu była to wspólna własność zbiorów skończonych mających tyle samo elementów.
Wyodrębnienie takiej wspólnej własności zbiorów jednoelementowych, zbiorów dwuelementowych i tak dalej doprowadziło do określenia pojęcia liczb naturalnych. Tak rozumiane liczby służą do liczenia przedmiotów. Po rozszerzeniu na zbiory nieskończone dało podstawę pojęciu liczby kardynalnej.
Potrzeba wyrażenia za pomocą liczb takich wielkości, jak długość, ciężar, objętość, pole powierzchni czy masa spowodowała rozszerzenie pojęcia liczby i wprowadzenie liczb wymiernych (po raz pierwszy w Egipcie w XVII w. p.n.e.), a następnie liczb niewymiernych (matematycy greccy, uczniowie Pitagorasa, VI w. p.n.e.).
Próby rozwiązywania równań algebraicznych doprowadziły w XVI wieku (matematyk włoski Girolamo Cardano) do wprowadzenia liczb ujemnych, a także do pierwszego w historii matematyki zastosowania liczb zespolonych.
Szczegółową teorię liczb rzeczywistych opracowali w XIX wieku matematycy niemieccy Georg Cantor i Richard Dedekind. Teoria liczb zespolonych została ugruntowana przez matematyka niemieckiego Carla Friedricha Gaussa, który podał geometryczną interpretację tych liczb jako punktów płaszczyzny.
Zobacz też: symbolika liczb, cyfra, liczby naturalne -- liczby parzyste -- liczby nieparzyste, liczby pierwsze -- liczby złożone, liczby całkowite -- liczby dodatnie -- liczby ujemne, liczby wymierne, liczby niewymierne -- liczby algebraiczne -- liczby przestępne -- liczby rzeczywiste, liczby zespolone -- liczby urojone, liczba kardynalna -- liczby porządkowe, liczby bliźniacze, liczby p-adyczne, kwaterniony, oktawy Cayleya, liczby podobieństwa
Linki zewnętrzne:
Zawieranie się wymienionych zbiorów liczbowych w sobie pokazuje wykres:
Liczba -

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 04:09:55