Czytaj więcej"/> Drukuj
Libertacja czyli zwolnienie od określonych obowiązków. Dotyczyła w dawnej Polsce podatków lub innych ciężarów w stosunku do miejsca albo osoby.
*W związku ze zniszczeniami wojennymi, na przykład najazdami tatarskimi, udzielano nieraz libertacji dotkniętym nimi ziemiom od poboru lub miastom od szosu. W przypadku pożarów miasta udzielały często pogorzelcom libertacji czasowej od podatków miejskich.

*Rajca i burmistrz Warszawy, kupiec winny Jakub Gianotti otrzymał w 1628 roku libertację od podatków miejskich na dwanaście lat ze względu na koszt prac poniesionych przy dokończeniu kamienicy na starym rynku. Libertacja dotyczyła kamienicy nazywanej „Pod Murzynkiem”. To przykład libertacji udzielonej przez władze miasta, będącej wyrazem, jak można by dziś powiedzieć, polityki inwestycyjnej miasta.

*Libertację od określonych ciężarów można było uzyskać również za opłatą. Typowym przykładem może tu być obowiązek udzielania przez miasto zapewnienia darmowych noclegów i bezpłatnego wyżywienia posłom oraz deputatom do trybunałów. Chcący uwolnić się od przymusowego kwaterunku mieszczanin wykupywał sobie od władz miejskich libertację. Mógł wówczas umieścić na kamienicy odpowiednią informację.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 10:15:16