Czytaj więcej"/> Drukuj
Lenno (łac. feodum) to w systemie feudalnym posiadłość nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi w zamian za wsparcie militarne, finansowe lub obronne. Lenno wygasało po śmierci jednej ze stron, jednakze powszechna praktyką był dążenie do przekazanie lenna swojej rodzinie. Napotykało to jednak na opór ze strony seniorów, którzy starali sie przeciwdziałać przekazywaniu swych ziem osobom niekompetentnym. W czasach późniejszych wlasnośc lenna stała sie dziedziczna, co spowodowało wzmocnienie i ugruntowanie związków pomiedzy seniorem i jego wasalami. Lenno początkowo było nadawane jako wynagrodzenie za służbę wojenną. W czasach późniejszych zaczęto stosować bardziej precyzyjne przeliczniki, przykładowo liczba rycerzy wystawianych przez wasala seniorowi była proporcjonalna do obszaru lenna. Póżniej również pojawiły sie opłaty finansowe w określonej wysokości. W zamian za to wasal otrzymywał od seniora opiekę, jak równiez czerpał dochody z posiadanej ziemi i sprawował jurysdykcje nad mieszkańcami. Jeżeli wasal złamał umowę (niedotrzymał zobowiązań) ziemia i dochód z niej wracały do seniora.
System nadan lennych odnosił się do książąt i baronów, przekładał się on w niższych warstwach społecznych na stosunek pańszczyźniany
W feudalizmie japońskim lenno nazywane było han.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 08:20:57