Czytaj więcej"/> Drukuj
Legenda (łac. legenda 'opis żywota bądź wydarzenia') to słowo mające kilka znaczeń.
  1. W literaturze określa się tym mianem opowieść fantastyczną, posługującą się elementami niezwykłości oraz cudowności, związaną z życiem świętych i męczenników. Pierwsze legendy powstały w średniowieczu w celu propagowania wiary chrześcijańskiej. Najbardziej znana z tego okresu jest Złota legenda Jakuba de Voragine (1270). Acta sanctorum, największy zbiór legend religijnych, powstał w latach 1643-1694 i obejmuje 70 tomów (
  2. Od drugiej połowy XVIII wieku legendami nazywa się również podania ludowe o nadprzyrodzonych zjawiskach i wydarzeniach (zwane inaczej klechdami).
  3. Legenda to także krótki tekst umieszczony na marginesie mapy lub planu geodezyjnego, objaśniający występujące na nich symbole (
  4. Legendą jest również napis na monecie, medalu lub pieczęci.
  5. Termin ten używany jest też przez muzyków (
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 20:02:41