Czytaj więcej"/> Drukuj
Lech Stanisław Nikolski (ur. 10 listopada 1955 r. w Opolu Lubelskim) - polityk lewicowy, działacz ZSMP, PZPR, SdRP, SLD.
W 1978 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Magister historii.
W latach 1981-84 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Białej Podlaskiej, 1985-90 pracownik Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. Od 1990 członek Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. 1992-97 czlonek Centralnego Komitetu Wykonawczego SdRP. Od 1999 czlonek SLD. Od stycznia 2000 zastępca sekretarza SLD.
W 1994 rozpoczyna pracę w administracji państwowej jako pracownik Głównego Urzędu Ceł. W latach 1995-96 pełni funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów - sekretarz Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Od stycznia do 28 października 1997 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów koordynujący prace rządu dot. kwestii społeczno-politycznych. Pełnomocnik rządu ds. realzacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Od 7 stycznia do 30 kwietnia 2003 r. minister - członek Rady Ministrów. Kierował pracami Biura ds. Referendum Europejskiego. Od 3 lipca 2003 r. kieruje Rządowym Centrum Studiów Strategicznych w randze ministra - członka Rady Ministrów. Poseł na Sejm RP IV kadencji (działa w komisjach ds. administracji i spraw wewnętrznych oraz środków przekazu.
Żonaty (Alicja, etnograf), jedno dziecko (córka Natalia - ukończyła psychologię społeczną)
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-13 04:03:47