Czytaj więcej"/> Drukuj

Kanał La Manche (od fr. La Manche – rękaw; po angielsku jego nazwa brzmi English Channel czyli Kanał Angielski) – kanał morski oddzielający Wielką Brytanię od Francji. Poprzez Cieśninę Kaletańską łączy Morze Północne z otwartymi wodami Oceanu Atlantyckiego.

Podstawowe dane

Kanał La Manche powstał pod koniec plejstocenu, gdy w wyniku topnienia rozległych czap lądolodów Europy i Ameryki Północnej, podniósł się znacznie poziom mórz.
Kanał odgrywał strategiczną rolę w wielu wojnach toczących się na kontynencie europejskim. Jest on również ważnym szlakiem morskim łączącym takie znaczące porty morskie jak Rotterdam czy Hamburg z Oceanem Atlantyckim. Przy samym kanale położone są: Hawr, Cherbourg, Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkierka po stronie francuskiej oraz Dover, Portsmouth, Plymouth i Southampton po brytyjskiej. Kanał La Manche znany jest jednak z trudnych warunków żeglugi – często występują tu burze i mgły. Przez kanał realizowane są liczne połączenia promowe między Wielką Brytanią a Francją i Belgią.
Brzegi kanału łączy wiele promów morskich, a od 1994, po kilkuletniej budowie, także tunel kolejowy pod kanałem, tzw. Channel Tunnel, który skrócił znacznie czas podróży między Paryżem a Londynem. Równocześnie jednak tunel stał się dogodną drogą dla nielegalnych imigrantów, którzy chcą się przedostać z Francji na Wyspy Brytyjskie. Z tego powodu w ostatnich latach bardzo zaostrzono kontrolę pociągów i wiezionych przez nie pojazdów wjeżdżających do tunelu.
Na kanale La Manche położona jest grupa wyspWyspy Normandzkie – stanowiące autonomiczną część Wielkiej Brytanii.
المانش
Maunche
Inglis Chainel
La Manche
Kanal La Mancha 英吉利海峡
英倫海峽
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 17:47:24