Czytaj więcej"/> Drukuj
Kwas octowy (wg obecnej nomenklatury IUPAC kwas etanowy, dawniej kwas metanokarboksylowy) to związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych o wzorze CH3COOH.
Czysty kwas octowy jest bezbarwną, żrącą cieczą o temperaturze topnienia 16,6°C. Wrze w temperaturze 118,1°C.
100% kwas octowy jest bardzo higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza), zaś proces rozuszczania się w nim wody ma charkter silnie endotermiczny (pobiera ciepło z otoczenia). Powoduje to, że po otwarciu butelki z takim kwasem w wilgotnym pomieszczeniu zaczyna on pochłaniać wilgoć z powietrza, co skutkuje jego zauważalnym ochłodzeniem i szronieniem się ścianek butelki. W skrajnych przypadkach, jeśli w pomieszczeniu jest bardzo wilgotno, a otwór butelki jest szeroki, stężony kwas octowy potrafi nawet zamarznąć po otwarciu. Wszystko to powoduje, że stężony kwas octowy jest czasami nazywany kwasem octowym lodowatym.
Stosunkowo wysoka temperatura wrzenia, a także efekty endotermiczne przy rozcieńczaniu go wodą wynikają z silnych wiązań wodorowych występujących między cząsteczkami kwasu. Wiązania wodorowe tworzone przez kwas octowy są na tyle silne, że obserwowano ich występowanie także w fazie gazowej.
Jak każdy kwas karboksylowy, kwas octowy ulega dysocjacji i dobrze przewodzi prąd elektryczny jednak jest kwasem słabym (pKa=4,76) Z metalami tworzy sole, a z alkoholami – estry; obie te grupy związków nazywane są octanami.
Zastosowania: synteza organiczna, w technice grzewczej do usuwania kamienia kotłowego, w postaci kilkuprocentowego roztworu jako ocet spożywczy do konserwacji żywności, jako składnik roztworów buforowych i wiele innych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 23:52:25