Czytaj więcej"/> Drukuj
Kurs walutowy - cena płacona w walucie krajowej za jednostkę lub 100 jednostek waluty obcej.
Kurs walutowy można klasyfikować według różnych kryteriów, z których najważniejszy jest podział kursów ze względu na zmienność. Wyodrębnia się kursy stałe i płynne. W praktyce występuje wiele odmian kursu stałego, co powoduje pewne trudności w jego zdefiniowaniu.
Można wyróżnić cztery formy kursu stałego:
  1. Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, takich jak inflacja czy bezrobocie.
  2. System stałych kursów walutowych, wprowadzony po II wojnie światowej w ramach systemu z Bretton Woods, odrzucał ideę sztywnych kursów i zakładał możliwość zmiany w przypadku wystąpienia "fundamentalnego braku równowagi bilansu płatniczego"
  3. System stałych kursów z tolerowaną marżą odchyleń, która pozwała na eliminację krótkotrwałych zakłóceń w bilansie płatniczym. System taki obowiązywał w ramach MFW, gdzie marża odchyleń wynosiła początkowo 1% w dół i w górę od ustalonego parytetu a następnie została zwiększona do pasma 4,5%
  4. Stałe kursy ze stopniową systematyczną niewielką zmiana parytetu, np. 1% co miesiąc czy 5% kwartalnie. Jest to forma najbardziej zbliżona do kursów zmiennych. Nosi ona nazwę kursu pełzającego. Stosowana w warunkach inflacji ma zapewnić większą swobodę w zakresie polityki gospodarczej. Taki kurs był stosowany w Polsce od października 1991 roku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 17:15:28