Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga Wyjścia, Druga Księga Mojżeszowa, (hebr. שמות - "imiona" - od pierwszych słów księgi, gr. Exodos z Septuaginty) to druga księga Pisma Św..
Księga Wyjścia należy ona do Pięcioksięgu i tym samym do Starego Testamentu. Jest bardziej spójna i przejrzysta niż poprzedzająca ją Księga Rodzaju. Choć większości wydarzeń nie da się poprzeć innymi źródłami historycznymi, pobyt Izraelitów w Egipcie jest niezaprzeczalny.
Według tradycji autorem Księgi Wyjścia jest Mojżesz; współcześnie uważa się, że fragmenty Księgi powstawały w różnych epokach historycznych, a w redakcji dominowała tradycja kapłańska oraz deuteronomiczna (teoria źródeł)
Prawdopodobnie najważniejszą część Księgi Wyjścia stanowi rozdział 20, w którym Jahwe nadaje swojemu ludowi prawo - Dekalog, czyli 10 przykazań.

Wydarzenia

 1. Izraelici w Egipcie
 2. Narodziny Mojżesza
 3. Bóg objawia się Mojżeszowi - "Jestem, który Jestem"
 4. Spotkania Mojżesza z faraonem
 5. Plagi egipskie:
  1. krew w wodach Nilu
  2. żaby
  3. komary
  4. muchy
  5. śmierć bydła
  6. epidemia
  7. grad
  8. szarańcza
  9. ciemności
  10. śmieć pierworodnych, ustanowienie Paschy
 6. Ucieczka Izraelitów z Egiptu
 7. Przejście przez Morze Czerwone
 8. Narzekania Izraelitów, zesłanie manny i przepiórek, wytryśnięcie wody ze skały
 9. Mojżesz na górze Synaj
 10. 10 przykazań i dalsze prawa
 11. Zasady budowy przybytku, obchodzenia świąt itd.
 12. Odstępstwo Izraelitów, kult złotego cielca
 13. Budowa Przybytku
Dalsze wydarzenia opisuje Księga Kapłańska.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:37:17