Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga Sędziów (hebr. שֹּׁפְטִים, Szofetim) to jedna z ksiąg biblijnych wchodząca w skład Starego Testamentu. Opisuje ona czasy pomiędzy zajęciem ziemi Kanaan przez Hebrajczyków pod wodzą Jozuego (
W przeciwieństwie do poprzednich ksiąg jest ona luźnym zbiorem opowiadań, nie skoncentrowanej na jednej postaci. Bohaterami Księgi są sędziowie, sprawujący władzę i sądy nad ludem izraelskim. Tradycja wylicza 6 sędziów większych oraz 6 mniejszych. Sędziowie więksi to: Sędziowie mniejsi to Tola i Jair, Ibsan, Elon i Jabdon oraz Szamgar. Ważną postacią księgi jest także prorokini Debora.
Księga zbudowana jest w oparciu o cykle, które domykają się w powtarzającej się frazie każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.
Autor księgi podkreśla rosnącą odrębność pomiędzy pokoleniami Izraela, opisuje wojnę pomiędzy ludem Beniamina a pozostałymi Izraelitami. Dzieło podboju kraju Kanaan nie zostało dokończone w czasach Jozuego i teraz pojawiają się tego skutki: sędziowie, pełniący władzę w kraju, muszą nie tylko zajmować się polityką wewnętrzną, ale i zajmować określone stanowisko wobec innych ludów. To sprawi, że Izraelici będą domagać się ustanowienia nad nimi króla, wzorem innych narodów.
Następną księgą Starego Testamentu jest Księga Rut (do ok. V wieku w ramach Księgi Sędziów), ale dalsze chronologicznie wydarzenia opisuje 1 Księga Samuela.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 01:30:33