Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga Rodzaju (Rdz), Pierwsza Księga Mojżeszowa (hebr. בראשית Bereszit, gr. Γένεσις Genesis) - pierwsza księgi Biblii, należąca do Starego Testamentu, zaliczana do Pięcioksięgu (Tory), którego autorstwo tradycja żydowska i chrześcijańska przypisywała Mojżeszowi. W rzeczywistości księga została prawdopodobnie zredagowana z kilku źródeł (
Księga Rodzaju jest księgą historyczną, to znaczy opisuje wydarzenia w sposób chronologiczny, ze związkami przyczynowo-skutkowymi. Księga Rodzaju składa się z 50 rozdziałów.
Grecka nazwa księgi (genesis) wiąże się ze słowem "geneza", czyli "początek", staropolski rodzaj (czyli narodziny).

Treść Księgi Rodzaju

Kontynuacją Księgi Rodzaju jest Księga Wyjścia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 07:19:21