Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga_Psalmów -
Księga Psalmów, Psałterz, Psałterz Dawidowy (w średniowiecznej łacinie psalterium od gr. psalterion, z gr. psallo, śpiewać) - wchodzący w skład Biblii (Stary Testament) zbiór 150 utworów poetyckich w języku hebrajskim. Zebranie psalmów (i autorstwo wielu z nich) tradycyjnie przypisywano królowi Dawidowi, a także Jeremiaszowi i królowi Salomonowi. Część zresztą zawiera w tytułach imię prawdziwego albo domniemanego autora, okoliczności powstania, sposób wykonania oraz inne uwagi. Obecnie uważa się, że Księga Psalmów powstawała w długim okresie historycznym: niektóre są bardzo dawne, inne zawierają aluzje do niewoli babilońskiej (np. Ps 137).
Psalmy są zróżnicowane pod względem gatunkowym: można wyróżnić lamentacje, hymny pochwalne i dziękczynne, psalmy (przeznaczone do wykonywania przy akompaniamencie instrumentu strunowego zimmer) "królewskie", dydaktyczne, mądrościowe, prorockie i inne. Psalmy są wybitnym pomnikiem literatury starożytnego Izraela, lecz przede wszystkim stanowią dokument pobożności żydowskiej czasów starożytnych. Chrześcijanie upatrują w wielu psalmach proroctw dotyczących życia i mesjańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Psalmy stały się wzorem dla chrześcijańskiej poezji religijnej, były też tłumaczone przez wybitnych poetów. W literaturze polskiej oprócz przekładów dokonywanych łącznie z całą Biblią wielkie znaczenie miały następujące przekłady:

Linki zewnętrzne:

http://monika.univ.gda.pl/~literat/jkpsalm/ - psalmy Jana Kochanowskiego http://www.staropolska.gimnazjum.com.pl/barok/W_Kochowski/Psalmodia_polska.html - niektóre psalmy Wespazjana Kochowskiego
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 01:58:17