Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga Powtórzonego Prawa (Pwt), Piąta Księga Mojżeszowa zamyka Torę, jest równocześnie piątą księgą Starego Testamentu i Biblii. Nazwa księgi w języku hebrajskim to Devarim דברים, czyli "słowa", od pierwszego wyrazu tej księgi, w grece (Septuaginta - Δευτερουόμιου) i łacinie (Wulgata - Deuteronomium) nazwa tłumaczy się jako "powtórzone prawo". Pwt zawiera sporo nawiązań do poprzednich czterech ksiąg, w tym np. powtórzenie Dekalogu i innych przepisów. W księdze tej umieszczony jest również hymn Mojżesza.
Autorem Księgi Powtórzonego Prawa jest wg tradycji sam Mojżesz. Jednak jej język fakt, że nie stanowi ona w pełni logicznego ciągu Księgi Liczb) sugerują, że ta księga powstała dużo później, niż poprzednie. Jej powstanie łączy się z reformą Jozjasza (zob. teoria źródeł).
Księga Powtórzonego Prawa kończy się śmiercią Mojżesza i wkroczeniem Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Dalsze wydarzenia opisuje Księga Jozuego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:39:57