Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga Kapłańska, Trzecia Księga Mojżeszowa, (hebr. ויקרא - "zawołał" - od pierwszych słów księgi, gr. Leviticos Λενιτικόν z Septuaginty, w nawiązaniu do Lewitów) to trzecia księga Pisma Św. (przed nią jest Księga Wyjścia) i Pięcioksięgu, a tym samym Starego Testamentu.
Nazwa księgi pochodzi od jej głównego tematu, czyli opisu różnorakich obrzędów i zachowań związanych z oddawaniem czci Jahwe, prawa, wreszcie opis odpowiednich ofiar za popełnione grzechy. Wydarzeń opisano w Księdze Kapłańskiej bardzo mało.
Jednymi z najważniejszych słów Księgi Kapłańskiej są słowa "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!", wielokrotnie powtarzane.

Treść

 1. Ofiary całopalne ze zwierząt
 2. Ofiary pokarmowe
 3. Ofiary biesiadne
 4. Ofiary przebłagalne
 5. Ofiary zadośćuczynienia
 6. Ofiary uzupełniające
 7. Przekazanie czynności kapłańskich lewitom - Aaronowi
 8. Określenie zwierząt czystych i nieczystych
 9. Przepisy, jak postępować z trądem
 10. Przepisy związane z życiem seksualnym
 11. Ustanowienie Dnia Przebłagania
 12. Przepisy związane z życiem codziennym
 13. Szabat i rok szabatowy
 14. Zakończenie
Dalsze wydarzenia opisuje Księga Liczb.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:08:40