Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga Ezechiela - księga prorocka Starego Testamentu.
Autor księgi, Ezechiel (יחזקאל, Jechezkel) piętnował wady rodaków oraz przepowiadał upadek Królestwa Judzkiego, podkreślając jednak przyszłe odrodzenie Ojczyzny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 01:46:04