Czytaj więcej"/> Drukuj
Księga Daniela - księga zaliczana do pism prorockich Starego Testamentu (w biblii hebrajskiej do Pism, Ketuwim).
Księga Daniela ma charakter opowiadania dydaktycznego (hagady o wysokim urzędniku perskim - Danielu (דָּנִיֵּאל), który zachowuje swoją religię mimo wrogości kolejnych władców - Nabuchodonozora oraz Dariusza dzięki trafnemu tłumaczeniu snów władcy oraz pomocy Boga. Księga została ostatecznie zredagowana prawdopodobnie w latach 170-160 p.n.e. i zawiera liczne wstawki deuterokanoniczne.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 03:10:15