Czytaj więcej"/> Drukuj
Krzysztof Penderecki (urodzony 23 listopada 1933 w Dębicy) współczesny polski kompozytor, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli drugiej awangardy muzycznej XX wieku polskiej szkoły kompozytorskiej. Studiował kompozycję w Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie w klasie Artura Malawskiego, którą ukończył w 1958 r. Jego językiem dźwiękowym był zrazu wywądzący się z muzyki serialnej sonoryzm, za którego twórcę jest uważany (np.: Ofiarom Hiroszimy — tren, Polymorphia, De natura sonoris). U progu lat siedemdziesiątych zapragnąwszy wyrażać marną kondycję człowieka i ból jego egzystencji, porzucił estetykę sonoryzmu i skierował się ku eksploatowaniu dorobku niemieckiej muzyki symfonicznej XIX stulecia (Symfonia wigilijna), stając się bodaj najwybitniejszym epigonem tamtej formacji. Z każdą nową partyturą inkoherencja i entropia formalna dzieł Pendereckiego zdaje się wzrastać w stopniu odwrotnie proporcjonalnym do ilości materiału dźwiękowego nie antycypowanego w jego wcześniejszych utworach.
Ulubionym interwałem kompozytora jest seksta mała.

Opery

utwory na orkiestrę

utwory na orkiestrę smyczkową

utwory na orkiestrę dętą

utwory na zespół jazzowy

utwory na instrumenty solowe i orkiestrę

muzyka kameralna

Kompozycje na taśmę

muzyka na chór a capella

śpiew z akompaniamentem zespołu instrumentalnego lub orkiestry

utwory na chór i orkiestrę

głosy solowe, chór i zespół instrumentalny bądź orkiestra

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:32:46