Czytaj więcej"/> Drukuj
Kresy, Kresy wschodnie - pograniczne tereny wschodnie Polski, początkowo nazwa odnosiła się do Podola i Ukrainy.
Początkowo tereny ruskie przyłączone przez Kazimierza Wielkiego; w 1569 zawarto unię lubelską, która znacznie powiększyła kresy.
W rozbiorach Polski (1772, 1793 i 1795) ogromne obszary kresów wschodnich znalazły się w obrębie carskiej Rosji, a pewna ich część przypadła Austrii. W 1918 Polska odzyskała niepodległość. Po pewnym czasie w obrębie II Rzeczypospolitej znowu pojawiły się kresy wschodnie, tym razem jako znacznie mniejsze terytorium.
W II Rzeczpospolitej obejmowały tereny województw: lwowskiego , nowogródzkiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, wileńskiego, wołyńskiego i białostockiego .
W 1924 dla walki z bojówkami infiltrowanymi z terenu ZSRR utworzono Korpus Ochrony Pogranicza. Oprócz zadań związanych z ochroną, KOP pełnił funkcje polityczne, propagował polskość i współpracował z miejscową ludnością. W 1937 stan osobowy KOP wynosił ok. 25 tysięcy żołnierzy.
Zmiana granic Polski nastąpiła w 1945. Decyzją zwycięskiej koalicji Polska otrzymała wtedy kosztem Rzeszy Niemieckiej Warmię i Mazury, część Górnego Śląska, Dolny Śląsk, część Pomorza Gdańskiego, Pomorze Zachodnie oraz Ziemię Lubuską, w obrębie ZSRR pozostawiono natomiast zajęte we wrześniu 1939 przez ZSRR na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow kresy wschodnie.
Współcześnie używa się czasem określenia kresy wschodnie na tereny przygraniczne województw białostockiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-04 02:34:14