Czytaj więcej"/> Drukuj
Krasiczyn – obecnie wieś (dawniej miasteczko) położona 10 km na zachód od Przemyśla w województwie podkarpackim.
Zabytki: Historia: W XV w. wioska nosiła nazwę Śliwnicy. W 1525 r. właścicielem wsi został Jakub z Siecina, który istniejący dwór obronny zaczął przekształcać w zamek. W tym czasie zabudowania składały się z budynku bramnego, dworu i zabudowań gospodarczych. Całość otaczał wał i fosa.
Nazwisko Krasicki zostało przyjęto przez potomków Jakuba (prawdopodobnie przez jego syna Stanisława) od pobliskiej wsi Krasice. W dalszym etapie, zamek i pobliską wieś nazwano od nazwiska właściciela – Krasiczyn (ok. 1602 r.). Stanisław, pod koniec XVI w. przystąpił do rozbudowy warownej siedziby. Powstał obronny zespół pałacowy na planie prostokąta otoczonego murem obronnym z czterema narożnych basztami. Wzdłuż muru, po wschodniej stronie pobudowano nowe skrzydło mieszkalne. Od północy i zachodu pałac otaczały rozlewiska podnosząc możliwości obrony mieszkańców zamku. Stanisław jest także założycielem pobliskiego miasteczka, które powstawało latach 1615 – 1620.
Krasiczyn -
Kolejnym właścicielem był Marcin Krasicki, senator i starosta przemyski. Rozbudował skrzydła północne i wschodnie a od strony dziedzińca pobudował krużganki oraz nadbudował baszty dając im nazwy: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Zamek zyskał bogaty wystrój, dekoracje wykonane techniką sgraffito, płaskorzeźby, attyki na ścianach kurtynowych. Dawny zamek obronny został przekształcony rezydencję obronną.
Krasiczyn -
Późniejsze lata to czas zniszczeń i prób odbudowy: Obecnie trwa rozpoczęta w latach siedemdziesiątych XX w. konserwacja zabytku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-28 22:33:01