Czytaj więcej"/> Drukuj
Królestwo Sardynii (1720-1861) - państwo utworzone w 1720 w wyniku uzyskania Sardynii przez księcia Sabaudii w zamian za zrzeczenie się przyznanej mu w 1713 Sycylii. Oprócz wyspy w skład Królestwa Sardynii wchodziły Sabaudia i Piemont. Sojusz króla Wiktora Amadeusza III z Wielką Brytanią i udział Królestwa Sardynii w I koalicji antyfrancuskiej spowodował w 1792 utratę Sabaudii i Nicei na rzecz Francji, a w 1798 okupację francuską wszystkich posiadłości Królestwa na lądzie. Po kongresie wiedeńskim w 1815 król Sardynii, Wiktor Emanuel I (1802-1821) odzyskał swe posiadłości, a ponadto otrzymał Ligurię z Genuą i protektorat nad Monako.W wyniku rewolucji w 1848 (patrz: Wiosna Ludów) król Karol Albert (1831-1849) został zmuszony do ogłoszenia konstytucji (Statut Królestwa) i zwołania pierwszego parlamentu. Na wieść o wybuchu powstania w Mediolanie wypowiedział Austrii wojnę w celu wyzwolenia Lombardii, poniósł jednak klęskę i abdykował na rzecz syna, Wiktora Emanuela II. W 1852 premierem został Camillo Cavour i Królestwo Sardynii - zwłaszcza Piemont - stały się głównym ośrodkiem walki o zjednoczenie Włoch i azylem dla działaczy risorgimento. W 1859 Austria wypowiedziała wojnę Królestwu Sardynii i - po zwycięstwie wojsk francusko-sardyńskich nad armią austriacką pod Solferino - utraciła na rzecz Królestwa Lombardię. Za pomoc Francji w walce o zjednoczenie Włoch (porozumienie w Plombiéres, 1858) Królestwo odstąpiło jej w 1860 Sabaudię i Niceę. W 1860 oddziały Garibaldiego oraz wojska sardyńskie opanowały cały półwysep (z wyjątkiem Wenecji i okręgu Rzymu). Na podstawie konstytucji Królestwa Sardynii opracowano konstytucję Królestwa Włoskiego, proklamowanego 17 III 1861 w Turynie przez pierwszy włoski parlament. Wiktor Emanuel II został królem Włoch.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 14:41:56