Czytaj więcej"/> Drukuj

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
1. Królestwo Polskie - państwo polskie w okresie od 1025 (koronacja Bolesława Chrobrego) do 1795 (trzeci rozbiór Polski).
2. Królestwo Polskie (Królestwo Kongresowe) - autonomiczne państwo polskie pozostające w unii personalnej z Rosją, stworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w roku 1815.
3. Królestwo Polskie to również nazwa państwa zależnego od Niemiec i Austro-Węgier powstałego na mocy Aktu 5 listopada (1916 r.).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 20:01:47