Czytaj więcej"/> Drukuj
Ta strona dotyczy pojęcia
korek
w znaczeniu zamknięcia naczynia
Używane jest również pojęcie korek
na określenie:
  • zatoru na drodze (korek drogowy)
  • korka pozyskiwanego z dębu korkowego
  • korek
Korek -

Korek -

Korek - zamknięcie naczynia - zazwyczaj butelki, ale niekiedy też słoja, karafki albo termosu, bądź naczyń laboratoryjnych wykonane z nieprzepuszczalnego materiału. W zależności od przechowywanego w naczyniu medium - gazu, cieczy lub materiału sypkiego, korek winien być nieprzepuszczalny (szczelny) dla tego medium.
Spotykane są korki szklane (najczęściej szlifowane w celu poprawienia szczelności), gumowe, z tworzyw sztucznych, ale najbardziej popularne są korki z kory dębu korkowego lub innych drzew.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 07:58:57