Czytaj więcej"/> Drukuj
Kontrreformacja, teoretycznie rzecz ujmując, jest to przeciwdziałanie reformacji. Olbrzymi wpływ reformacji na światopogląd, stosunki społeczne, a przede wszystkim religijność spowodował próbę przeciwstawienia się temu zjawisku przez zachowawcze siły kościoła katolickiego. Należy zauważyć, że nie oznacza to bezwględnego dążenia do przywrócenia stanu sprzed reformacji.
Zasadniczo określenie kontrreformacja odnosi się do działań w łonie Kościoła Katolickiego, będących reakcją na wcześniejszy okres określany jako reformacja. Był to nurt reform życia w Kościele w XVI i XVII wieku, za którego symboliczny początek uważa się ustalenia soboru trydenckiego w latach 1545-1563.
Odnośniki do innych stron:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 02:24:04