Czytaj więcej"/> Drukuj
Konstantin Ustinowicz Czernienko (Константин Устинович Черненко) (24 września 1911 we wsi Bolszaja Tieś, Kraj Krasnojarski - 10 marca 1985 w Moskwie), działacz partyjny i państwowy ZSRR.
Konstantin Czernienko
Konstantin_Czernienko -
Funkcja: Przywódca ZSRR
Okres urzędowania: od 13 lutego 1984 do 10 marca 1985
Poprzednik: Jurij Andropow
Następca: Michaił Gorbaczow
Data urodzenia: 24 września 1911
Miejsce urodzenia: Bolszaja Tieś
Żona prezydenta: -
Zawód: polityk
Partia polityczna: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego

Studiował w Wyższej Szkole Partyjnej przy KC KPZR (ukończył 1945) i Kiszyniowskim Instytucie Pedagogicznym (ukończył 1953). Przed 1941 pracował w aparacie partyjnym Komsomołu. Od 1931 należał do partii komunistycznej (Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia , od 1952 pod nazwą Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, KPZR). Służył w Armii Czerwonej w okresie II wojny światowej.
Był m.in. kierownikiem Wydziału Propagandy i Agitacji w komitetach rejonowych partii nowosiełowskim i ujarskim, dyrektorem Krasnojarskiego Krajowego Ośrodka Szkolenia Partyjnego, zastępcą kierownika Wydziału Propagandy i Agitacji Krasnojarskiego Komitetu Krajowego partii (i sekretarzem tego komitetu 1941-1943).
Po wojnie kontynuował pracę w aparacie partyjnym KPZR, w latach 1948-1956 kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Mołdawii, 1956-1960 kierownik Sekcji Propagandy i Agitacji KC KPZR. 1960-1965 kierownik Sekretariatu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, 1965-1976 kierownik Wydziału Organizacyjnego KC KPZR.
1966-1971 zastępca członka KC, od 1971 członek KC, od 1976 sekretarz KC, 1977-1978 zastępca, następnie członek Biura Politycznego KC KPZR. Wieloletni deputowany do Rady Najwyższej ZSRR (od 1966), przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Związku Rady Najwyższej (1982-1984).
13 lutego 1984, po śmierci Andropowa, został jednogłośnie wybrany na nadzwyczajnym plenum KC KPZR na sekretarza generalnego KPZR. Został również przewodniczącym Rady Obrony ZSRR, a od kwietnia 1984 przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (formalną głową państwa). Zmarł rok później.
Poprzedni:
Jurij Andropow
Przywódcy ZSRR Następny:
Michaił Gorbaczow


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:30:27