Czytaj więcej"/> Drukuj
Konkordat to umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską (Watykanem), regulująca sprawy interesujące obie strony (pozycja Kościoła katolickiego w danym państwie, kwestie własności, nauczania religii, ważności małżeństw sakramentalnych itp.).
Ponadto nazwa konkordat używana jest również jako nazwa techniczna na oznaczenie jakiejkolwiek umowy dwustronnej pomiędzy władzą kościelną i państwową.
Ze względu na zakres regulowanych spraw, konkordaty można podzielić na: Konkordat, mimo że jest zawierany z państwem watykańskim i dotyczy spraw katolików, to najczęściej jest także podstawą do przyznania wyznawcom innych religii takich samych uprawnień jak te zapisane w konkordacie, np. małżeństwa sakramentalne wszystkich legalnych wyznań w Polsce są traktowane na równi z małżeństwami zawieranymi w Urzędach Stanu Cywilnego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 19:54:17