Czytaj więcej"/> Drukuj
Komsomoł (Комсомол) – komunistyczna orgranizacja młodzieży w Związku Sowieckim, powstała w 1918 roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodzioży (Коммунистический союз молодёжи) czyli Komunistyczny Związek Młodzieży.
Komsomoł skupiał młodych ludzi w wieku od 14 do 28 lat, natomiast funkcjonariusze organizacji (tak zwani działacze) byli często znacznie starsi.
Komsomoł był młodzieżowym zapleczem KPZR, a jego celem była indoktrynacja młodzieży w Związku Sowieckim ideałami komunistycznymi. Sama organizacja nie miała żadnego wpływu na władze, tym niemniej wielu jej działaczy (jak na przykład Jurij Andropow) stawało się członkami elity partyjnej w ZSRR.
W latach 20. ruch komsomolski odegrał pewną rolę w budowie przemysłu ciężkiego w ZSRR.
Lata 70. XX wieku były okresem największego rozkwitu organizacji, ocenia się, że przewinęło się przez nią około dwóch trzecich populacji Rosji.
Po reformach Gorbaczowa organizacja zupełnie straciła na znaczeniu i została rozwiązana. Do dnia dzisiejszego istnieje natomiast gazeta, która była organem prasowym Komsomołu: Komsomolskaja Prawda.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:00:14