Czytaj więcej"/> Drukuj
Komputer_kwantowy -
Komputer kwantowy to układ fizyczny podlegający prawom mechaniki kwantowej którego ewolucję jesteśmy w stanie kontrolować tak by wynik tej ewolucji reprezentował rozwiązanie interesującego na problemu obliczeniowego.
Stan układu (komputera) kwantowego reprezentuje dane, natomiast ewolucja układu odpowiada procesowi obliczeniowemu. Odpowiednie zaplanowanie ewolucji układu kwantowego czyli stworzenie odpowiedniego algorytmu kwantowego pozwala na osiągnięcie wyników, niemożliwych do odtworzenia na maszynach klasycznych
Należy zauważyć, że algorytmy wykonywane przez komputer kwantowy są algorytmami probabilistycznymi. Oznacza to, że uruchamiając ten sam program na komputerze kwantowym dwukrotnie, możemy otrzymać zupełnie różne wyniki ze względu na losowość procesu kwantowego pomiaru.
Komputer kwantowy, mimo że wykorzystuje inne właściwości fizyczne niż klasyczne komputery, nie umożliwia rozwiązywania zupełnie nowej klasy problemów. Każdy problem rozwiązywalny przez komputer kwantowy może zostać rozwiązany przez komputer klasyczny. Jednak dzięki specyficznym własnościom komputerów kwantowych pewne problemy można rozwiązać znacznie szybciej, klasycznym przykładem jest tutaj algorytm faktoryzacji Shora.
W najczęściej spotykanym modelu obliczeń kwantowych stan układu kwantowego reprezentowany jest za pomocą wektora w skończenie wymiarowej przestrzeni Hilberta. Natomiast przeprowadzane operacje są opisywane za pomocą macierzy unitarnych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 02:42:59