Czytaj więcej"/> Drukuj
Kompozycja (z łac. compositio połączenie, ułożenie) w muzyce ma trzy znaczenia:

Kompozycje muzyczne

Skomponowany utwór muzyczny istnieje w postaci odpowiedniego zapisu nutowego lub jako jednorazowe wydarzenie akustyczne (wykonane na żywo lub nagrane). Jeśli utwór muzyczny zostaje skomponowany przed jego wykonaniem (nie jest czystą improwizacją), może zostać wykonany z pamięcy lub za pomocą nut, lub ich kombinacją. Strukturalne i ewentualne funkcjonalne elementy utworu muzycznego róźnią się między ludźmi i kulturami.

Komponowanie muzyki

W procesie powstawania utworu muzycznego, kompozycja obejmuje cały zakres wiedzy, wykonywanych czynności, oraz stosowanych technik pozwalających kompozytorowi go stworzyć.
Ważnymi, i zazwyczaj niezbędnymi elementami kompozycji jest określona notacja muzyczna, instrumentacja, orkiestracja. Podczas nauki kompozycji muzycznej, często wyróźnia się trzy główne działy w kontekście treści danego utworu: harmonia, melodia, rytm. Kompozytorzy mogą powiększać zasób środków o dodatkowe techniki, takie jak improwizacja, montaż muzyczny, preparacja insturmentów, używanie nietradycyjnych obiektów lub sposobów wydobywania dźwięku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 08:09:01