Czytaj więcej"/> Drukuj
Komitet Planowania Obronnego (ang. The Defence Planning Committee - DPC) stanowi kluczowy organ decyzyjny i doradczy w kwestiach związanych z integracją sił militarnych państw członkowskich NATO. Wspiera on w tym zakresie dowództwa wojskowe poszczególnych państw członkowskich poprzez określanie dla nich konkretnych celów i ocenę stopnia ich wywiązania się ze swoich zobowiązań wojskowych wobecj Sojuszu Północnoatlantyckiego. Komitet zajmuje się również planowaniem zintegrowanej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Komitet Planowania Obronnego działa równolegle z Radą Północnoatlantycką (NAC) oraz Grupą Planowania Nuklearnego (NPG). W Komitecie Planowania Obronnego zasiadają reprezentanci wszystkich państw członkowskich NATO, poza Francją. Jego posiedzenia odbywają się na dwóch szczeblach: Działalnością Komitetu kieruje Sekretarz Generalny NATO. Wszystkie decyzje podejmowane są jednomyślnie, przez consensus.
Linki zewnętrzne
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 08:49:19