Czytaj więcej"/> Drukuj
Kolumna
W zecerstwie był to skład odpowiadający stronie, czyli miejsce do wypełnienia składem zecerskim (łącznie z niedrukowalną częścią marginesów, która składana jest justunkiem).
Obecnie jest to powszechnie stosowana wśród osób z branży (redakcje, studia DTP, drukarnie) nazwa każdej strony publikacji poligraficznej.
Kolumnę można również rozumieć jako pole zadruku czyli obszar strony ograniczony jej zadrukowaną powierzchnią (obszar o kształcie prostokąta i równoległy do krawędzi strony).
Za kolumnę można wreszcie uważać tę część strony, która jest ograniczona marginesami wynikającymi z layoutu. W takim rozumieniu terminu kolumna można mówić, że pewne elementy (np. paginy, przypisy itp.) mogą leżeć w polu kolumny lub poza kolumną.
Format podstawowy kolumny - to pole zadruku nie zachodzące na ustalone marginesy wynikające z layoutu publikacji.
Rodzaje kolumn: Kolumny gazetowe (dotyczy także innych czasopism: W gwarze dziennikarskiej, czasami (i bardzo niepoprawnie) kolumna to artykuł przeznaczony na kilka stron czasopisma.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 12:11:31