Czytaj więcej"/> Drukuj
Kolonializm - określenie polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegającej na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych, wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Początki kolonializmu wiąże się z okresem wielkich odkryć geograficznych przełomu XV i XVI wieku.
Przyczyny kolonializmu: Imperia kolonialne w historii:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 14:53:22