Czytaj więcej"/> Drukuj
Kolegium (łac. collegium – grupa równouprawnionych urzędników, kolegów) – nazwa szkoły dla młodzieży z domów najczęściej szlacheckich, połączona z internatem (bursą, konwiktem). W średniowieczu był to zakład związany z uniwersytetem, od XVI wieku określenie stosowane do szkół średnich prowadzonych najczęściej przez zakonników (zakony pijarów, jezuitów) lub zgromadzenie kanoników.
Kolegium to także budynek mieszkalny (bursa) dla studentów i profesorów.
Obecnie - pod wpływem anglosaskiego nazewnictwa - mianem kolegium określa się wydział wchodzący w skład uniewersytetu o nieuniwersyteckim profilu kształcenia (np. Collegium Medicum) lub szkołę (wydział) wchodzącą w skład uniwersytetu (lub pod jego patronatem), w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-18 05:28:20