Czytaj więcej"/> Drukuj
Kognitywistyka jest dziedziną nauki zajmującą się zjawiskami dotyczącymi działania umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia nauki kognitywne (ang. Cognitive Science), bądź nauki o poznaniu. Kognitywistyka jest nauką wybitnie interdyscyplinarną, znajduje się na pograniczu dziedzin psychologii (szczególnie psychologii poznawczej), neurologii, filozofii umysłu, sztucznej inteligencji, oraz lingwistyki.
Kognitywistyka jak odrębna dziedzina nauki wyodrębniła się w roku 1975 w Stanach Zjednoczonych. W roku 1976 zaczęto wydawać kwartalnik Cognitive Science. Program badawczy kognitywistyki został przedstawiony w tym samym roku przez Allena Newella oraz Herberta Simona w artykule Informatyka jako badania empiryczne.
Celem kognitywistyki jest wyjaśnienie działania umysłu. Pięć głównych pól badawczych w obrębie tej dziedziny to reprezentacja wiedzy, język, uczenie się, myślenie oraz percepcja. Coraz popularniejszym paradygmatem kognitywistyki staje się cognitive neuroscience - nauka, w której łączy się wiadomości pochodzące z tradycyjnych nauk o poznawaniu, psychologii, neurobiologii i wielu innych dyscyplin.
Jednym z najbardziej znanych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce jest Włodzisław Duch.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 09:08:49