Czytaj więcej"/> Drukuj
Kodeks karny (kk) - akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli danego państwa. W swojej części ogólnej określa przede wszystkim definicję przestępstwa, zasady odpowiedzialności za przestępstwo (w tym okoliczności wyłączające przestępność czynu), zasady wymiaru kary ("okoliczności łagodzące"), zasady przedawnienia odpowiedzialności karnej. Ustala także katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających oraz środki związane z poddaniem sprawcy próbie (jak warunkowe zawieszenie wykonania kary). Polski kodeks karny określa ponadto formy stadialne przestępstwa (przygotowanie, usiłowanie, dokonanie przestępstwa) i formy zjawiskowe przestępstwa (pomocnictwo, podżeganie, sprawstwo). W swojej części szczególnej kodeks karny zawiera zwykle katalog czynów, które są zabronione pod groźbą kary (typów przestępstw).
Obecnie obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 ze zm.) weszła w życie 1 września 1998 r. zastępując ustawę z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 ze zm.).
W Europie od XVI wieku istniały rozmaite teksty o podobnym zastosowaniu. Do najbardziej znanych należy m.in. Constitutio Criminalis Carolina z 1532.
W XVIII wieku w Polsce pojawił się projekt kodeksu obejmującego prawo karne i cywilnego - był to Kodeks Zamoyskiego.
Kodeksami karnymi (ewentualnie źródłami prawa karnego materialnego) obowiązującymi na ziemiach polskich od końca XVIII wieku były:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 22:37:24