Czytaj więcej"/> Drukuj
Kodeks cywilny Napoleona I, wprowadzony w 1804 roku, gwarantował:
Rozwiązania szczegółowe

Znaczenie kodeksu Napoleona

Kodeks utrwalał największe zdobycze Wielkiej Rewolucji Francuskiej, które były wprowadzone do krajów podbitych przez Napoleona i stały się przykładem prawodawstwa dla wielu krajów, w tym dla powstającej w 1918 roku Polski. Wzór dla późniejszych kodyfikacji (kodeksy cywilne włoski z 1865, portugalski z 1867 i hiszpański z 1889).
Kodeks Napoleona został wprowadzony w Księstwie Warszawskim w 1808 roku specjalnym dekretem. Ostatnie przepisy kodeksu utraciły moc w Polsce w 1946 roku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 20:37:23