Czytaj więcej"/> Drukuj
Fe - Co - Ni
 
Co
Rh  
 
 
Kobalt -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Kobalt, Co, 27
Własności metalicznemetal przejściowy
Grupa, okres, blok9 , 4, d
Gęstość, twardość8900 kg/m3, 5,0
Kolorniebieskawoszary
Własności atomowe
Masa atomowa58,9332 u
Promień atomowy (obl.)135 (152) pm
Promień kowalencyjny126 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Argon.html" title="Argon" >Ar3d74s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 15, 2
Stopień utlenienia2, 3
Własności kwasowe tlenkówamfoteryczne
Struktura krystalicznaheksagonalna
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1768 K
(1495 °C)
Temperatura wrzenia3200 K
(2927 °C)
Objętość molowa6,67×10-3 m3/mol
Ciepło parowania376,5 kJ/mol
Ciepło topnienia16,19 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej175 Pa (1768 K)
Prędkość dźwięku4720 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność1,88 (Pauling)
1,70 (Allred)
Ciepło właściwe420 J/
Przewodność właściwa17,2×106 S/m
Przewodność cieplna100 W/
I Potencjał jonizacyjny760,4 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny1648 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3232 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny4950 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.rs.r.e.r. MeVp.r.
56Co {syn.} 77,27 dni w.e. 4,566 56Fe
57Co {syn.} 271,79 dni w.e. 0,836 57Fe
58Co {syn.} 70,86 dni w.e. 2,307 58Fe
59Co 5,8% stabilny izotop z 32 neutronami
60Co {syn.} 5,2714 lat β- 2,824 60Ni
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Kobalt (Co, łac. cobaltum) to metaliczny pierwiastek chemiczny z dziewiątej grupy pobocznej. Posiada 17 izotopów z przedziału mas 35-64. Trwały jest tylko izotop 59, który stanowi prawie 100% składu izotopowego naturalnego kobaltu.
Odkryty w roku 1735 przez G. Brandta.

Właściwości

Czysty kobalt jest lśniącym, srebrzystym metalem o własnościach ferromagnetycznych. Jest stosowany jako dodatek do stopów magnetycznych.

Wystepowanie

Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 20 ppm. w postaci dwóch minerałów: smaltyn i kobaltyn, które występują zwykle przy złożach siarki.

Związki

Niesymetryczne sole kobaltu np. K3CoO4 mają silne własności ferromagnetyczne i piezoelektryczne i są wykorzystywane w elektronice. Kompleksy karbonylkowe i fosfinowe są stosowane jako katalizatory wielu reakcji organicznych. Roztwory soli kobaltu (II) i (III) mają intensywną krwisto-czerwoną i niebieską barwę i są używane jako pigmenty farb.

Znaczenie biologiczne

Kobalt jest jednym z mikroelementów i jest obecny w centrach reaktywności kilku enzymów. Zapotrzebowanie dobowe na niego jest jednak bardzo małe - 0,05 ppm. Wchodzi również w skład kobalaminy (witaminy B12).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 17:17:21