Czytaj więcej"/> Drukuj
Kościół_katolicki -

Kościół katolicki - największa pod względem liczby wiernych chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, uznająca autorytet doktrynalny i organizacyjny biskupa Rzymu, zachowująca jedność w sprawach wiary i dyscypliny kościelnej. Kościół katolicki dopuszcza natomiast różnice w obrzędach (liturgii), zatem można mówić o Kościele rzymskokatolickim, który posługuje się dominującym obrządkiem łacińskim (zachodnim), oraz o katolickich Kościołach wschodnich (unickich), które używają obrządków wschodnich.
Kościół katolicki charakteryzuje się silnie scentralizowaną strukturą. Głową Kościoła katolickiego na ziemi jest papież, uznawany przez wyznawców za spadkobiercę Apostoła Piotra oraz przedstawiciela Jezusa na ziemi; wybierany po śmierci poprzednika¹ w ogólnym zgromadzeniu kardynałów-elektorów, zwanym konklawe. Siedzibą papieża jest Watykan. Obecnym papieżem jest Benedykt XVI. Podstawowymi jednostkami administracyjnymi w strukturze Kościoła katolickiego są diecezje i parafie, a pomocniczymi metropolie (prowincje kościelne) i dekanaty.
¹ Kanon 332 prawa kościelnego stanowi również co następuje: "Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymu zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia"
Istnieją również tradycjonalistyczne kościoły katolickie odrzucające autorytet papieża (np. sedeprywacjonizm, sedewakantyzm).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:55:28