Czytaj więcej"/> Drukuj
Kościół Polskokatolicki w RP - autokefaliczny (niezależny) Kościół o ustroju synodalno-episkopalnym, skupiający polskokatolików, mieszkających w Polsce.
Polskokatolicy pojawili się na ziemiach polskich jako reemigranci z USA, gdzie należeli do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (PNKK). W 1924 roku powstała pierwsza polskokatolicka parafia w Krakowie. Do 1946 roku nieuznawany przez władze państwowe. W 1951 roku ogłosił autokefalię od PNKK, częściowo w wyniku presji władz, które aresztowały biskupa Józefa Padewskiego). Padewski zmarł podczas śledztwa i od tej chwili KPK był całkowicie podporządkowany władzom, które "wybrały" nowych biskupów - Eugeniusza Kriegelewicza i Juliana Pękalę.
Kościół był używany jako jedno z narzędzi walki z Kościołem rzymskokatolickim. Organizowano msze dziękczynne z okazji 22 lipca, wysyłano do władz listy gratulacyjne z okazji rocznic, wydawano listy potępiające Wyszyńskiego (np. z okazji Milenium Chrztu Polski).
Najwyższą władzą Kościoła jest Ogólnopolski Synod. Kościół dzieli się na 3 diecezje, 86 parafii; liczy 111 duchownych i około 52 tysiące wiernych. Zwierzchnikiem Kościoła jest biskup Wiktor Wysoczański.
Kościół Polskokatolicki przyjmuje doktrynę starokatolicką w wersji polskokatolickiej. Należy do Unii Utrechckiej, Światowej Rady Kościołów oraz Polskiej Rady Ekumenicznej
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 06:53:10