Czytaj więcej"/> Drukuj
Kościół Katolicki Mariawitów - wspólnota religijna powstała w 1935 roku w wyniku rozłamu w Kościele Starokatolickim Mariawitów na gruncie nieuznawanych przez większość duchowieństwa mariawickiego reform arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego, a których dokonał po śmierci Mateczki - Marii Franciszki Kozłowskiej w 1921 roku.
Do reform tych należało: W związku z częścią tych reform Kościół zostł usunięty Unii Utrechckiej.
Powstały po rozłamie Kościół Katolicki Mariawitów utrzymał reformy i przeniósł się z Płocka do Felicjanowa. Posiada około 3000 wiernych. Przez wielu religioznawców jest uznawany za ruch z pogranicza chrześcijaństwa, ze względu na reinterpretację dogmatu o Trójcy Świętej. W Kościele dominująca rolę odgrywją kobiety. Dwoje pierszych przełożonych - abp. M. Michał i arckapł. M. Izabela - uznawanych jest za świętych. Na czele Kościoła stoi Rada Przełożonych,w skład której wchodzi: przełożona kapłaństwa niewiast, przełożona Zgromadzenia Sióstr Mariawitek i arcybiskup (lub arcykapłanka) jako przewodniczący Rady. Aktualnie na urzędzie arcybiskupim jest vacat.
Zwierzchnicy Kościoła:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 06:08:53