Czytaj więcej"/> Drukuj
Kościół_Jezusa_Chrystusa_Świętych_w_Dniach_Ostatnich -

Pierwotna nazwa brzmiała Kościół Chrystusa, lecz dla odróżnienia od innych wyznań religijnych nadano mu nazwę: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints skrót: LDS) ; jest wyznaniem chrześcijańskim założonym 6 kwietnia 1830 roku w miejscowości Fayette w stanie Nowy Jork w USA. Założycielem i pierwszym prorokiem Kościoła był Joseph Smith, Jr. Wyznawcy tego wyznania nazywani są potocznie mormonami (choć nazwą tą określa się również mniejsze kościoły oparte na naukach Smitha).
Główną siedzibą wyznania jest Salt Lake City w stanie Utah w USA. Kościół jest znany na całym świecie. Ogólna liczba jego członków wynosi około 12 milionów, z których ponad połowa mieszka poza Stanami Zjednoczonymi. Wyznanie to jest reprezentowane przez ponad 60,000 misjonarzy (młodzi mężczyźni, kobiety oraz dojrzałe pary małżeńskie), którzy odbywają ochotniczą i nieodpłatną służbę w 162 krajach świata.
Jednym z głównych pism świętych Kościoła obok Biblii jest Księga Mormona - Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie, której łączny nakład wynosi obecnie ponad 100 milionów egzemplarzy opublikowanych w ponad 93 językach.
Kościół jest w posiadaniu ponad 120 świątyń oraz dziesiątek tysięcy kaplic i budynków spotkań na całym świecie.
Hierarchia Kościoła jest wzorowana na hierarchii wczesnochrześcijańskiej. Na jej czele stoi prorok (zwany tez Prezydentem Kościoła) wraz z dwoma doradcami. Razem tworzą oni Radę Prezydenta Kościoła. Obok Rady, administracją i duszpasterstwem jego członków zajmuje się Rada Dwunastu Apostołów oraz pięć Kworów Siedemdziesiątych.
Kościół znany jest na świecie nie tylko ze swej gorliwej pracy misjonarskiej, ale także z udzielanej przez niego hojnej pomocy humanitarnej, największych na świecie zbiorów genealogicznych oraz Mormońskiego Chóru Tabernakulum.
Kościół ten znany był w Polsce pod bardzo podobną nazwą Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Obecne brzmienie nazwy jest skorygowanym, poprawnym tłumaczeniem oryginalnej nazwy amerykańskiej. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Polsce

Official Internet Site Of The Church Of Jesus Christ Of Latter-day Saints

Centrum Dystrybucji LDS

Świątynie LDS
Świątynie LDS -(druga strona)

Mormon.Org (po polsku)

Familysearch.Org
LDS Meridian Magazine
Poland Warsaw Mission

Brigham Young University- Home page
Brigham Young University Network
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 06:02:25