Czytaj więcej"/> Drukuj

Kościół Inwalidów w Paryżu

Wybudowana w XVII w. świątynia pierwotnie miała być miejscem spoczynku rodziny królewskiej. Jednak zrezygnowano z tego zamiaru, a kościół stał się mauzoleum wojskowym.
Decyzją króla Ludwika Filipa w 1840 r. zwłoki Napoleona Bonaparte zostały przewiezione z Wyspy Świętej Heleny do Paryża. Zabalsamowane ciało cesarza, złożone w sześciu trumnach (jedna w drugiej), spoczywa w krypcie Kościoła Inwalidów.
Oprócz Napoleona spoczywają w nim między innymi jego bracia: starszy Józef Bonaparte i młodszy Hieronim Bonaparte oraz syn cesarza Napoleon II zwany "Orlątkiem".
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 21:15:14