Czytaj więcej"/> Drukuj
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce - Kościół kalwiński, wywodzący się z reformacji szwajcarskiej.
Kościół wywodzi się ze zwolenników nauk Huldrycha Zwingliego i Jana Kalwina, głównie szlachty w Wielkopolsce, Małopolsce i na Litwie. Najwybitniejszym przedstawicielem XVI-wiecznego kalwinizmu polskiego był Jan Łaski. W 1634 roku doszło do połączenia kalwinistów z braćmi czeskimi. W wyniku kontrreformacji wpływy i liczebność ewangelików reformowanych zmalały. Obecnie Kościół ma ustrój synodalno-prezbiterialny i składa się z 10 parafii; liczy około 4 tys. wiernych. Kościół należy do Polskiej Rady Ekumenicznej i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Wydawany jest od 1926 r. miesięcznik "Jednota"
Zasady wiary przyjęte są w Katechizmie Heidelberskim z 1563 oraz Konfesji Sandomierskiej z 1570 roku. Formy kultu reguluje Agenda Gdańska z 1637 roku. Podstawą wiary jest Biblia, natomiast tradycja podlega stałej rewizji według zasady Ecclesia reformata et semper reformanda; odrzucona jest doktryna o nieomylności widzialnego Kościoła. Kalwinizm przyjmuje naukę o predestynacji. Praktykowany jest chrzest dzieci.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 08:22:47