Czytaj więcej"/> Drukuj
Chrześcijanie Dnia Sobotniego - polski odłam adwentystów powstały w latach 30. XX wieku, jako wynik wyodrębnienia przez Alfreda Kubego części zborów adwentystycznych w osobne wyznanie.
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego jest niewielką, kilkusetosobową społecznością, której większość wiernych mieszka na Śląsku.
Został wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych MSWiA 1 lutego 1990 roku pod numerem 5. Naczelnym Prezbiterem kościoła jest Andrzej Lewandowski. [1]
Wyznawcy starają się nawiązywać do chrześcijaństwa apostolskiego i opierają się wyłącznie na Piśmie Świętym. Za siódmy i święty dzień tygodnia uważają sobotę. Wierzą w drugi adwent, czyli ponowne przyjście Chrystusa. Ich sakramenty ograniczają się do chrztu, Wieczerzy Pańskiej (pod dwiema postaciami), a także do umywania nóg. Spowiedź jest indywidualną modlitwą pokutną do Boga. Nie praktykują kultu świętych i Maryi.
Linki zewnętrzne:
Oficjalna strona Kościoła
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 05:04:43